Door een account aan te maken, kun je je bestelgeschiedenis volgen, verschillende verzendadressen bijhouden en kun je snel en gemakkelijk afrekenen. Met een account spaar je automatisch voor kortingsvouchers.